Om Nynorsk Rimordbok

På denne nettstaden er det mogleg å søkje på rimord (enderim) i det nynorske skriftspråket. Til dømes om ein vil ha eit rimord til "hotell", kjem det opp ord som "hagestell". Eit utheva ord rimar mest på søkjeordet. Orda er gruppert på stavingar for å gjere det enkelt å finne ord som passar til rytmen/flyten i diktet, talen, raplåten eller songen du skriv.

Nettstaden er laga i samband med diktinga til ARU Stories. Hos ARU Stories kan ein lese og høyre små historiar og dikt for store og små, samt lese små teikneseriestriper og sjå korte videosnuttar.

Laga av: